browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Keops pyramiderne

Posted by on August 30, 2011

Keops (eller Khufu på egyptisk) var en egyptisk farao. Han regerede fra omkring 2589 f.Kr. til 2566 f.Kr. og er mest er kendt for konstruktionen af Keopspyramiden, hvor han eftersigende blev begravet. Dog er der ikke fundet hverken mumie eller gravgods. Keops var søn af sin forgænger som farao, Sneferu, og far til såvel sin efterfølger, Djedefre, som dennes efterfølger, Khafre.

Pyramiden er i dag den eneste overlevende af verdens syv underværker. Den formentlig eneste kendte miniature er udstillet på et museum i Kairo. Denne er bygget omkring 2560 f.Kr. Byggeriet menes at have strakt sig over 20-30 år. Pyramiden havde oprindelig en glat overflade, men størstedelen af denne er forsvundet med tiden.Da den blev bygget, var den 146 meter høj, men siden har tidens tand gnavet ca 10 meter af højden. Det var en dansker, som foretog de første rimeligt nøjagtige målinger af Keops. Det var landmåleren og astronomen Carsten Niebuhr, der som medlem af ekspeditionen til Yemen i 1762 ved hjælp af vinkelmålinger og anvendt trigonometri beregnede pyramidens højde til 138 meter, mindre end 1 meter fra den højde, som anerkendes i dag.

Der er brugt mere end 2 millioner kalkstenblokke, som hver vejer omkring 2½ tons, de største, de der dannede loft over kongekammeret, omkring 50 tons. Stenene er hugget ud af et stenbrud i nærheden. Til gangene og kamrene er anvendt granit fra Aswan. Pyramidens overflade har været beklædt med hvide kalksten fra Tura, men næsten alt er forsvundet, dels ved erosion, dels ved anvendelse til andre byggeformål. Facadestenene har været omhyggeligt polerede og holdt sammen med en bindemiddel.

Herodot mente, at det havde taget 100.000 arbejdere 30 år at bygge Keops pyramiden. En anden teori er, at den blev bygget af bønder i de perioder, hvor Nilen oversvømmede deres marker, dvs fra juli til november. Netop de tilbagevendende oversvømmelser kan have hjulpet pyramidebyggerne, da mange sten blev fragtet til Giza fra Aswan og Tura ad vandvejen. Som nævnt er den bygget mellem 2589 og 2566 f. Kr. Der er imidlertid også videnskabeligt velfunderede teorier, der redegør for, at Keops Pyramide ikke bygget af udhuggede kalksten, men at mange af kalkstenene er blevet støbt ligesom beton.

One Response to Keops pyramiderne

  1. Mr WordPress

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>