Keops pyramiderne

Keops (eller Khufu på egyptisk) var en egyptisk farao. Han regerede fra omkring 2589 f.Kr. til 2566 f.Kr. og er mest er kendt for konstruktionen af Keopspyramiden, hvor han eftersigende blev begravet. Dog er der ikke fundet hverken mumie eller gravgods. Keops var søn af sin forgænger som farao, Sneferu, og far til såvel sin efterfølger, Djedefre, som dennes efterfølger, Khafre.

Pyramiden er i dag den eneste overlevende af verdens syv underværker. Den formentlig eneste kendte miniature er udstillet på et museum i Kairo. Denne er bygget omkring 2560 f.Kr. Byggeriet menes at have strakt sig over 20-30 år. Pyramiden havde oprindelig en glat overflade, men størstedelen af denne er forsvundet med tiden.Da den blev bygget, var den 146 meter høj, men siden har tidens tand gnavet ca 10 meter af højden. Det var en dansker, som foretog de første rimeligt nøjagtige målinger af Keops. Det var landmåleren og astronomen Carsten Niebuhr, der som medlem af ekspeditionen til Yemen i 1762 ved hjælp af vinkelmålinger og anvendt trigonometri beregnede pyramidens højde til 138 meter, mindre end 1 meter fra den højde, som anerkendes i dag.

Der er brugt mere end 2 millioner kalkstenblokke, som hver vejer omkring 2½ tons, de største, de der dannede loft over kongekammeret, omkring 50 tons. Stenene er hugget ud af et stenbrud i nærheden. Til gangene og kamrene er anvendt granit fra Aswan. Pyramidens overflade har været beklædt med hvide kalksten fra Tura, men næsten alt er forsvundet, dels ved erosion, dels ved anvendelse til andre byggeformål. Facadestenene har været omhyggeligt polerede og holdt sammen med en bindemiddel.

Herodot mente, at det havde taget 100.000 arbejdere 30 år at bygge Keops pyramiden. En anden teori er, at den blev bygget af bønder i de perioder, hvor Nilen oversvømmede deres marker, dvs fra juli til november. Netop de tilbagevendende oversvømmelser kan have hjulpet pyramidebyggerne, da mange sten blev fragtet til Giza fra Aswan og Tura ad vandvejen. Som nævnt er den bygget mellem 2589 og 2566 f. Kr. Der er imidlertid også videnskabeligt velfunderede teorier, der redegør for, at Keops Pyramide ikke bygget af udhuggede kalksten, men at mange af kalkstenene er blevet støbt ligesom beton.

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Med opsvinget stiger også lysten til at investerer – både i bolig, aktier, obligationer og andre typer af værdier. I øjeblikket mærkes også et book inden for ultra kortsigtet spekulation, ofte kaldet daytrading. Inden for daytrading holder man ofte en position i få minutter eller maks en dag. Og det kræver stærke nerver og et godt overblik. Du kan læse mere meget om daytrading på sidder som disse http://www.daytrader.dk/hvad-er-daytrading/ og http://www.daytrader.dk/

De fleste spekulanter har dog en lidt længere horisont på deres trading. Hvis horisonten ligger inden for en uge kaldes det swingtrading, eller kaldes det slet og ret aktiespekulation.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Den rigtige akasse

En a-kasse er en organisation, der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed frem for kontanthjælp samt administrerer offentlige love og regler på området. De fleste arbejdsløshedskasser er tilknyttet en eller flere tilsvarende fagforeninger.Dagpenge og andre ydelser finansieres af medlemmerne gennem kontingentet og via lønmodtagernes indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag. Desuden betaler medlemmerne selv administrationen. I modsætning til forsikringsselskaber skal a-kasserne ikke tjene penge på aktiviteterne, men er organisationer hvor medlemmerne har sluttet sig sammen for at sikre sig mod arbejdsløshed.
Det kan være svært at beslutte sig for hvilken a kasse man skal vælge, med de efterhånden mange udbud. A-kasser varierer i månedlig pris, “gevinst”, samt andre goder og fordele. Når man vælger en a-kasse må man overveje ens situation og arbejdsmarked for at få mest muligt ud af denne. Hvis man ønsker et overblik over de forskellige valg samt se en oversigt over priser og fordele kan www.billig-akasse.net/ anbefales, da denne side gør valget mere overskueligt og fungerer som en god hjælp til at tage det rigtige valg.

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Valutahandel

Man behøver ikke at være højt uddannet eller specialiseret i finansiering for at forsøge sig med valutahandel. Som begynder skal man dog ikke kaste sig ud i det, da man for at opnå resultater må sætte sig ind i markedet. På Tjäna Pengar kan man læse en guide til hvordan man kommer godt i gang. Gode råd er at holde øje med markedet som en helhed, men med et fokus på den eller de virksomheder man kunne have interesse for at investere i. En eksponentiel udvikling hos en virksomhed behøver bestemt ikke være positivt, for ligeså hurtigt som denne er steget, ligeså hurtigt kan den falde. Selvfølgelig kan man tage en chance med nye virksomheder og investere i dem, mens de endnu er billige i håbet om en værdistigning. Dog vil det mest sikre være at finde nogle ældre og stabile virksomheder, da man da har et bedre sikkerhedsnet. Dog vil der her ikke være lige så store muligheder for at tjene større beløb. Man kan blive meget klogere omkring aktiehandel på den linkede side.

Categories: Uncategorized | Leave a comment